KHÁCH SẠN PHÚ VINH

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự Án: Khách Sạn 12 Tầng Phú Vinh.

Hạng mục thi công : Lắp Đặt Ống Chờ Điện Nước.

Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Phú Vinh

Đơn vị thi công : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại An Hiệp Phát.

Địa Điểm: Tổ Dân Phố Liên Phú, Phường Kỳ Liên, Thị Xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Bắt Đầu 2014 → Hoàn Thành 2016

HÌNH ẢNH DỰ ÁN KHÁCH SẠN PHÚ VINH

< Trở lại

Bài viết liên quan