Cơ cấu tổ chức nhân sự

Công ty hoạt động trong môi trường năng động hiện đại, phát huy năng lực của mỗi cá nhân thành viên cũng như đảm bảo hệ thống cơ cấu tổ chức công ty như sau:

NHÂN SỰ

Công ty cổ phần Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại An Hiệp Phát có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, tạo được lòng tin vững chắc đối với khách hàng đối tác.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Hệ thống quản lý giám sát chặt chẽ, chuyên nghiệp bao gồm :

Quy trình, chính sách áp dụng trong từng bộ phận, thể hiện tính chuyên nghiệp và kiểm soát rủi ro ở mức thấp nhất. Góp phần giảm chi phí đầu tư cho khách hàng nhà đầu tư, mang lại hiệu quả công trình tốt nhất .